Examenbegeleiding

Herken je dit:

Piekert

Piekert veel
over komend
examenjaar.

Examnstof leren

Weet niet goed hoe
je de examenstof
kunt leren.

Uitstelgedrag

Last van uitstelgedrag,
waardoor je minder
goed presteert.

Fysieke klachten

Hebt fysieke klachten,
doordat je twijfelt aan
je studiecapaciteiten.

Stress

Ervaart stress door
verwachtingen rondom
het examen.

Studiekeuze

Ervaart stress door
je studiekeuze
en/of -toelating.

De studie uitdagingen zijn in het examenjaar groter en complexer. Je maakt een profielwerkstuk en presenteert deze aan publiek en dit jaar moet jij al je studievaardigheden en leerstrategieën maximaal kunnen inzetten tijdens het eindexamen. Hoe ga jij je daarop voorbereiden?

Onderzoeken van je leergedrag

We starten met een onderzoek naar jouw studievaardigheden en kijken naar jouw beheersing van leerstrategieën op het gebied van herinneren, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Ook onderzoeken we jouw stressfactoren, welke belemmerende gedachten blokkeren jouw leerproces? Heb je reële verwachtingen van jezelf? Is er voldoende balans is in inspanning en ontspanning?

Leerplan opstellen

Als we deze in kaart hebben gebracht maken we samen een leerplan met door jou geformuleerde leerdoelen voor de komende rapportperiode, waarin je afsluit met (school-)examens. Daarbij werken we met jouw talent, zodat inzicht in jouw (leer-)gedrag krijgt en steeds beter leert op jezelf te vertrouwen. Iedere week oefenen we effectieve leerstrategieën waarmee je de grote hoeveelheid leerstof leert beheersen en waardoor je steeds beter kunt inschatten welke vragen je kunt verwachten op het (school-)examen.
Na de (school-)examens blikken we terug. Wat ging goed? Welke stappen heb je gemaakt? Welke stappen wil je nog maken? Waar moet ik me de volgende periode op focussen? Samen bespreken we wat je nodig hebt voor de volgende periode.

Haar persoonlijke aanpak heeft ervoor gezorgd dat ik skills heb kunnen ontwikkelen op de gebieden waar ik moeite mee had.

-Sandrine (leerling vwo 6)

Leerroute

voorafgaand

Intake

Biedt het Huiswerkhotel wat jij wenst?

Begin rapportperiode

In overleg met jou en je ouders bij risicovolle leer- of gedragsproblemen contact zoeken met school.

● onderzoek studievaardigheden, leerstrategieën en talenten
● opstellen leerplan
● plannen & werken aan je huiswerk

week 1 – 4
week 5

Tussenevaluatie

Lig je op koers?

● bijstellen leerplan
● plannen & werken aan huiswerk

(School-)examen

● planning (school-)examen
● leren voor (school-)examen:
○ wat moet je kennen en kunnen?
○ vragen gekoppeld aan leerstrategieën: welke examenvragen kan je verwachten?
○ welke vaardigheden gebruik je bij het lezen van bronnen?
○ hoe geef ik met behulp van kernbegrippen een volledig antwoord?

week 6 – 9
week 10

Eindevaluatie

Contact met ouders.

● terugblik (school-)examenperiode
● waarin kan je jezelf verbeteren?

8 – 10 weken les

75 minuten per les

Tarief per les:
€58,50

Vast tijdstip in de week

Inclusief eventueel contact met mentor,
leerjaar- of zorgcoördinator op school

Examenbegeleiding

1 op 1 begeleiding
Huiselijke sfeer
Contact met ouders