Huiswerkbegeleiding

Herken je dit:

Uitstelgedrag

Last van uitstelgedrag
en begint daardoor te
laat met leren.

Snel afgeleid

Je bent snel
afgeleid van je
leertaak.

Vragen stellen

Vindt het moeilijk om
vragen te stellen of
om hulp te vragen.

Weinig zelfvertrouwen

Je hebt
weinig
zelfvertrouwen.

Moeilijk inschatten

Moeilijk inschatten
of je een proefwerk
goed gemaakt hebt.

Stress

Hebt stress, omdat je
op het laatste moment
nog aan het werk bent.

Als het niet goed gaat op school en je daardoor niet lekker in je vel zit, voel je de last op je schouders steeds zwaarder worden. Je motivatie is ver te zoeken. Wanneer je jouw leerproblemen bekijkt als gedrag in een specifieke leersituatie, dan is er ineens van alles mogelijk!

Onderzoeken van je leergedrag

We starten met een onderzoek naar jouw studievaardigheden. Waar komt jouw uitstelgedrag vandaan? Heb jij te hoge verwachtingen van jezelf of weet je niet hoe je moet beginnen met leren?
Misschien denk je wel dat je brein het twee uur lang volhoudt om geconcentreerd te kunnen leren. Dat dit onmogelijk is, leer je door brein educatie. Hoe lang kun jij maximaal je aandacht richten op een leertaak, hoe werkt het brein en hoe slaat het nieuwe kennis op in het geheugen?

We onderzoeken welke leerstrategieën je beheerst en welke nieuwe leerstrategieën je helpen een goede inschatting te maken van de vragen die je kunt verwachten tijdens een proefwerk.
Jouw talenten zijn een belangrijke factor voor het halen van je leerdoelen. Weet jij eigenlijk wel welke talenten jij bezit?

Leerplan opstellen

Na het onderzoeken, maken we samen een leerplan voor de komende rapportperiode. Daarbij werken we met jouw talenten, zodat je inzicht in jouw (leer-)gedrag krijgt en je steeds beter leert op jezelf te vertrouwen. Iedere week oefenen we een leerstrategie, zodat je rugzak met leer skills per week voller wordt.

Je wordt niet alleen geholpen met leren, maar ook met jezelf ontdekken en daar je leermethode op aan te passen.

-Roxanne (leerling vmbo 4)

Leerroute

voorafgaand

Intake

Biedt het Huiswerkhotel wat jij wenst?

Begin rapportperiode

In overleg met jou en je ouders bij risicovolle leer- of gedragsproblemen contact zoeken met school.

● onderzoek studievaardigheden, leerstrategieën en talenten
● opstellen leerplan
● plannen & werken aan je huiswerk

week 1 – 4
week 5

Tussenevaluatie

Lig je op koers? Contact met ouders.

● bijstellen leerplan
● plannen & werken aan huiswerk

Proefwerkweek

● planning proefwerkweek
● leren voor je proefwerken:
○ wat moet je kennen en kunnen?
○ welke vragen kan je verwachten?
○ hoe geef je goed antwoord op de vragen?

week 6 – 9
week 10

Eindevaluatie

Contact met ouders.

● terugblik rapportperiode
● waarin kan je jezelf verbeteren?

8 – 10 weken les

75 minuten per les

Tarief per les:
€58,50

Vast tijdstip in de week

Inclusief eventueel contact met mentor,
leerjaar- of zorgcoördinator op school

Huiswerkbegeleiding

1 op 1 begeleiding
Huiselijke sfeer
Contact met ouders