Studiebegeleiding

Herken je dit:

Focus

Hebt moeite om
je focus op de studie
te richten.

Termen onthouden

Vindt het moeilijk
om alle nieuwe termen
te onthouden.

Leerstof overzien

Vindt het moeilijk om
hoofd- en bijzaken in
de leerstof te overzien

Prioriteiten stellen

Hebt problemen
met prioriteiten
stellen.

Verwachting inschatten

Moeite met inschatten
wat er in de toets van
je verwacht wordt.

Samenwerken

Ervaart problemen
met het samenwerken
bij opdrachten.

Studeren vergt grote zelfstandigheid en discipline, misschien wordt er meer van je verwacht dan je gedacht had. Wanneer je achterstand oploopt, is de kans dat je afhaakt aanwezig… zonde! In het Huiswerkhotel onderzoeken we de oorzaken waarom je vastloopt en gebruiken we effectieve leerstrategieën om door te zetten.

Studeren is van een hogere orde. Je gaat je verdiepen in boeken die vol staan met vaktaal, begrippen die je nog niet kent en waarvan je misschien zelfs nog nooit hebt gehoord.
Studeren is topsport, er is discipline en focus voor nodig om het hoge tempo van je studie te kunnen volgen en om het vol te kunnen houden. Hoe kun je dit jezelf aanleren?

Onderzoeken van je leergedrag

We starten met een onderzoek naar jouw studievaardigheden en kijken naar jouw beheersing van leerstrategieën op het gebied van herinneren, begrijpen, toepassen, analyseren, evalueren en creëren. Deze strategieën kun je efficiënt en effectief leren gebruiken om de leerstof te verwerken. Ook onderzoeken we de manier waarop jij aantekeningen maakt en bekijken we of er andere efficiënte manieren zijn waarop je dit kunt doen.

Leerplan opstellen

Als we jouw studievaardigheden, leerstrategieën en manier van aantekeningen maken in kaart hebben gebracht maken we samen een leerplan voor de lessen die jij denkt nodig te hebben om je leerdoelen te halen. Jij bepaalt zelf de frequentie waarop de lessen plaatsvinden en jij geeft zelf aan waaraan je in de lessen wilt werken. Een vast onderdeel is het overzicht houden:

  • het plannen van praktische opdrachten en complexe leertaken
  • het in de gaten houden van deadlines en zorgen dat je op tijd klaar bent
  • aandacht voor de opbouw van de leerstof
  • het opbouwen van kennis door het inzetten van specifieke leerstrategieën
  • prioriteiten stellen om op koers te blijven
  • het inschatten van tentamenvragen, wat moet je uiteindelijk kennen en kunnen?

Terugblikken

In de laatste les blikken we terug. Wat ging goed? Welke stappen heb je gemaakt?
Welke stappen wil je nog maken? Waar ga jij je de volgende periode op focussen?
Met jouw toestemming bespreken we de terugblik met je ouders.

Het aantal lessen dat je nodig hebt om weer op het goede spoor te komen, hangt af van de complexiteit van jouw leerblokkades. De meeste studenten hebben 5-8 lessen nodig om weer zelf verder te kunnen. Het komt voor dat studenten na enige tijd nog eens een losse les reserveren.

Esther wil je echt verder helpen met je werk, maar ook waar je zelf mee vastloopt. Ze zoekt samen met jou naar oplossingen.

-Rico (student HBO)

Leerroute

voorafgaand

Intake

Biedt het Huiswerkhotel wat jij wenst?

Begin studiemodule

In overleg met student bij risicovolle leer- of gedragsproblemen contact zoeken met opleiding.

● onderzoek studievaardigheden, leerstrategieën en talenten
● opstellen leerplan
● plannen & werken aan je studie

week 1 – 4
week 5

Tussenevaluatie

Lig je op koers?

● bijstellen leerplan
● plannen & werken aan je studie

Tentamen

● planning tentamenweek
● leren voor tentamen:
○ wat moet je kennen & kunnen?
○ vragen gekoppeld aan leerstrategieën: welke vragen kan je verwachten?
○ hoe geef je met behulp van kernbegrippen een volledig antwoord?

week 6 – 9
week 10

Eindevaluatie

Eventueel contact met tutor of studiecoördinator.

● terugblik studiemodule
● waarin kan je jezelf verbeteren?

5 – 8 lessen

75 minuten per les

Tarief per les:
€58,50

Vast tijdstip in de 1 à 2 weken

Inclusief eventueel contact met
studiecoördinator

Studiebegeleiding

1 op 1 begeleiding
Huiselijke sfeer
Contact met ouders